Περιοχές του εγκεφάλου που παρουσιάζουν βλάβη ανά ψυχιατρική νόσο :

 

 1. Κατάθλιψη → α. Βλάβη μετωπιαίων

β. Βλάβη κροταφικών λοβών                                               Ιδιαίτερα σε

γ. Βλάβη βασικών γαγγλίων   (κερκοφόρος πυρήνας)           ΑΡ βλάβες

 

 1. Μανία – Υπομανία → α. ΔΕ ημισφαίριο

β. Κογχομετωπιαίος φλοιός

γ. Κερκοφόρος πυρήνας

δ. Θάλαμος

ε. Βάση κροταφικού λοβού

 

 1.  Ευμεταβλητότητα διάθεσης → α. Κογχομετωπιαίος φλοιός

β. Βασικά γάγγλια

 

 1. Ευμεταβλητότητα συναισθηματικής έκφρασης

– Μη σύντονη με διάθεση

α. Συμβαίνει στο ψευδό-προμηκικό σύνδρομο

β. Συμβαίνει σε σύνθετες εστιακές κρίσεις κροταφικού λοβού

 

 

 1. Παραληρητικές ιδέες → α. Μεταιχμιακό σύστημα (κροταφικοί λοβοί)

β. Αμφότερα ημισφαίρια

 

 1. Διαταραχές Αντίληψης → 1 Οπτικές ψευδαισθήσεις

– Βλάβες του Οπτικού νεύρου/οπτικής ταινίας

– Βλάβες Οπτικής ακτινοβολίας

– Βλάβες των οφθαλμών

– Βλάβες Ινιακών/Κροταφικών λοβών

6.2 Ακουστικές ψευδαισθήσεις

– Βλάβες του Στελέχους

6.3 Οσφρητικές/Γευστικές ψευδαισθήσεις

– Βλάβες Έσω κροταφικού λοβού

 

 1. Άγχος → α. Μεταιχμιακό σύστημα (κυρίως ΔΕ)

β. Κροταφικός λοβός

 

 1. ΙΔΨ διαταραχή → α. Κογχομετωπιαίος λοβός

β. Κερκοφόρος πυρήνας

γ. Ωχρά σφαίρα

δ. Θάλαμος

 

 1. Σεξουαλικές διαταραχές → 1 Υπερσεξουαλικότητα – Βλάβη σε ΔΕ θάλαμος

– Βλάβη σε Κογχομετωπιαίο φλοιό

– Βλάβη σε Κερκοφόρο πυρήνα

– Βλάβη σε Διαφανές διάφραγμα

9.2 Υποσεξουαλικότητα – Βλάβη Οπίσθιου υποθαλάμου

9.3 Παραφιλίες – Μετωπιαίος λοβός

 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ ΜΕ ΙΔΨ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Νόσοι που προσβάλλουν τον κογχομετωπιαίο φλοιό, τον κερκοφόρο πυρήνα, την ωχρά σφαίρα και τον θάλαμο.

 

 1. Νόσος του Pick
 2. Νόσος του Parkinson
 3. Νόσος Huntington
 4. Σύνδρομο Guilles de la Tourette
 5. Χορεία Sydenham
 6. Τοξικές ουσίες (Mn, Co)
 7. Σύνδρομο PANDAS
 8. Ισχαιμικές βλάβες βασικών γαγγλίων
 9. Φαρμακευτικές ουσίες (αμφεταμίνες, λεβοντόπα)
 10. Μετεγκεφαλιδικός Παρκινσονισμός
 11. Προϊούσα Υπερπυρηνική παράλυση
Phone: 6974644557
Fax: 2831100473
Τ.Κ. 74133
Λεωφ. Κουντουριώτη 158 & Γ. Χορτάτζη, Ρέθυμνο