Ορισμός : Χαρακτηρίζεται από την συνειδητή παραγωγή συμπτωμάτων, χωρίς την συνειδητοποίηση των κινήτρων από το άτομο. Το σύνδρομο περιγράφεται ως Σύνδρομο Munchausen.

 • Τα άτομα έχουν συναισθηματικές ανάγκες αλλά αδυνατούν να κατανοήσουν συναισθηματικά την ζωή τους και να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με τους συνανθρώπους τους. Έτσι καταλήγουν να υιοθετούν μη προσαρμοστικούς τρόπους επικοινωνίας για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών.
 • Η ΔΠ είναι χρόνια με έναρξη νόσου στην εφηβεία.
 • Συνοδεύεται από διαταραχή προσωπικότητας (περισσότερο με αντικοινωνική, οριακή) και έκπτωση λειτουργικότητας.
 • 0,5-2% των κλινικών ασθενών.
 • Η αναφορά της συμπτωματολογίας εμπεριέχει σωματικά και ψυχιατρικά συμπτώματα.
 • Για να τεθεί η διάγνωση ΔΠ, πρέπει να πληρούνται 3 από 8 κριτήρια κατά DSM-IV ως έχουν παρακάτω :
 1. Μη αναμενόμενη ανταπόκριση στην θεραπεία.
 2. Μη αναμενόμενα συμπτώματα
 3. Επιδείνωση συμπτωμάτων ενόψει εξιτηρίου.
 4. Υποχώρηση συμπτωμάτων με την εισαγωγή σε νοσοκομείο.
 5. Στενές σχέσεις ασθενούς με προσωπικό.
 6. Αναφορά συμπτωματολογίας παρόμοιας με άλλους ασθενείς.
 7. Ψεύδη.
 8. Αναφορά στο ιστορικό ψυχολογικών/σωματικών διαταραχών που δεν μπορούν να πιστοποιηθούν.

Τύποι ΔΠ : 1. Τύπος με προεξάρχοντα ψυχολογικά προβλήματα

 1. Τύπος με προεξάρχοντα σωματικά προβλήματα
 2. Τύπος με μεικτά ψυχολογικά & σωματικά προβλήματα

Θεραπεία :

Ο στόχος της θεραπείας είναι η επίγνωση των συναισθηματικών αναγκών του ατόμου και η εκπαίδευση σε πιο προσαρμοστικές μεθόδους διαχείρισης των συναισθημάτων του ασθενούς.

Διαταραχή Προσποίησης του Αντιπροσώπου

 • Ο ασθενής προκαλεί ”κακώσεις” με διάφορους τρόπους σε συγγενικό πρόσωπο ούτως ώστε να εκλάβει τα οφέλη των ιατρών και των γύρων του.
 • Η κακοποίηση ανακαλύπτεται με κρυφή βιντεοσκόπηση (για 100%).

ΥΠΟΚΡΙΣΗ : Χαρακτηρίζεται από συνειδητή παραγωγή ψευδών σωματικών ή ψυχολογικών συμπτωμάτων, προκειμένου ο ασθενής να αποσπάσει οικονομικά οφέλη (αναπηρική σύνταξη), για αναβολή από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις, για ποινικές διώξεις ή για συνταγογράφηση απαγορευμένων φαρμακευτικών ουσιών.

 • Ο ”ασθενής” γνωρίζει τα οφέλη της ιδιαίτερης συμπτωματολογίας που παρουσιάζει.
 • Οι άνδρες περισσότερο από τις γυναίκες σε αναλογία.
 • Σημαντικό : Ο ιατρός πρέπει να ξεχωρίζει την υπόκριση.
Phone: 6974644557
Fax: 2831100473
Τ.Κ. 74133
Λεωφ. Κουντουριώτη 158 & Γ. Χορτάτζη, Ρέθυμνο