• Κατά τον ύπνου REM ο μυϊκός τόνος είναι σχεδόν κατηργημένος και η αφύπνιση είναι πολύ δύσκολη.
 • Αφύπνιση, είτε προκλητή είτε αυτόματη αμέσως μετά την λήξη του ύπνου REM, συνοδεύεται από έντονη ανάμνηση ονείρων.
 • Η διαδοχή των σταδίων του ύπνου δημιουργεί συνήθως 4-6 υπνικούς κύκλους διάρκειας 90 min έκαστος.

 

4 κύριες κατηγορίες διαταραχής ύπνου σύμφωνα με ICSDR.

 

 1. Δυσύπνιες : Πρωτοπαθείς διαταραχές του ύπνου που χαρακτηρίζονται από αϋπνία ή υπέρμετρη υπνηλία κατά την ημέρα.
 2. Παραϋπνίες : Διαταραχές που εμφανίζονται κατά την διάρκεια του ύπνου και χαρακτηρίζονται από εμφάνιση ανεπιθύμητων εκδηλώσεων που παρεισφρύουν στην φυσιολογική διαδικασία του ύπνου.
 3. Διαταραχές του ύπνου που συνδέονται με ψυχιατρικές, νευρολογικές ή άλλες παθολογικές καταστάσεις.
 4. Άλλες μη προσδιοριζόμενες αλλιώς.

 

ΔΥΣΥΠΝΙΕΣ

Ορισμός : Διαταραχές που χαρακτηρίζονται από την ποιότητα, ποσότητα και την χρονική κατανομή του ύπνου μέσα στο 24ωρο.

3 ομάδες διαταραχών : 1. Ενδογενείς διαταραχές του ύπνου

 1. Εξωγενείς διαταραχές του ύπνου
 2. Διαταραχές του κιρκαδιανού 24ωρου ρυθμού του ύπνου.
 3. Αϋπνία :

Ορίζεται τόσο η ανεπαρκής ποσότητα ύπνου όσο και η κακή ποιότητα του.

Οι ασθενείς αναφέρουν : α) Καθυστέρηση επέλευσης του ύπνου

β) Πρώιμη και πρωινή αφύπνιση

γ) Δυσκολία συντήρησης του ύπνου κατά την διάρκεια της νύχτας.

 • Δυσφορία από τα παραπάνω από τους ασθενείς και για τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της διαταραχής στην υγεία τους.
 • Η διάγνωση τίθεται όταν η αϋπνία εμμένει για 3 ημέρες ανά εβδομάδα για 1 μήνα.
 • 7½ hours ύπνου κατά Μ.Ο. σε γενικό πληθυσμό.

 

Πρωτοπαθής αϋπνία (η οποία σχετίζεται με ψυχοπιεστική κατάσταση που τελικά παρέρχεται αλλά η αϋπνία παραμένει και αυτονομείται) και Δευτεροπαθής αϋπνία (συχνότερη μορφή αϋπνίας)

 

Παρουσία αϋπνίας και μειωμένη λειτουργικότητα κατά την διάρκεια της ημέρας.

 

 • Έναρξη κατά την 2η – 3η Δεκαετία της ζωής και συχνότερα σε γυναίκες και μπορεί να επιπλακεί με κατάχρηση αλκοόλ, υπνωτικών & ηρεμιστικών φαρμάκων.
 • Διάγνωση τίθεται με κλίμακες/ερωτηματολόγια AIS (Athens Insomnia Scale) & Pittsburgh Sleep Quality Index.

 

Αιτίες : – Καρδιαγγειακά προβλήματα

– Αναπνευστικά προβλήματα

– Γαστρεντερολογικά προβλήματα

– Ουροποιητικά προβλήματα

– Ενδοκρινολογικά προβλήματα

– Νευρολογικά προβλήματα

– Άλλες καταστάσεις

 

Θεραπεία : α) Συνθήκες ύπνου (μέτρα υγιεινής)

β) Ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι (γνωσιακού & συμπεριφορικού τύπου)

γ) Τεχνικές χαλάρωσης

δ) Βενζοδιαζεπίνες (ΒΖΔ) & μη Βενζοδιαζεπινούχα φάρμακα (περιορισμένος χρόνος).

 

 1. Ναρκοληψία :

H ναρκοληψία παρουσιάζει κλινική εικόνα η οποία χαρακτηρίζεται από υπέρμετρη υπνηλία, καταπληξία, υπναγωγικές ψευδαισθήσεις & υπνική παράλυση.

 • Ο επιπολασμός της ναρκοληψίας είναι 0,03-0,16% σε γενικό πληθυσμό και προσβάλλει το ίδιο και γυναίκες & άνδρες.

* Υπέρμετρη υπνηλία : Ορίζεται ως η ακατανίκητη επιθυμία για ύπνο με προσβολές κατά την    διάρκεια της ημέρας (5-20 minutes).

* Καταπληξία : Ορίζεται ως σύντομης διάρκειας επεισόδια μυϊκής αδυναμίας που οφείλονται σε εστιακή απώλεια του μυϊκού τόνου, μετά από έντονη συγκινησιακή φόρτιση που μπορούν να οδηγήσουν σε πτώση της κεφαλής ή ακόμα και πτώση στο έδαφος.

 • Το 70-80% των ασθενών με διαταραχή Ναρκοληψίας παρουσιάζει καταπληξία.

* Υπνική παράλυση : Ορίζεται ως βραχείας διάρκειας, παροδικής ή πλήρης παράλυσης κατά την μετάβαση από τον ύπνο στην εγρήγορση και αντίστροφα. Ο ασθενής παρόλη την εγρήγορση δεν μπορεί να κουνηθεί.

 • Σπάνια, μπορεί να συναντηθεί και σε φυσιολογικά άτομα.

* Υπναγωγικές Ψευδαισθήσεις : Χαρακτηρίζεται από ζωντανές οπτικές & ακουστικές ονειρικού τύπου εμπειρίες κατά την μετάβαση από την εγρήγορση στον ύπνο.

 • Η έναρξη της Ναρκοληψίας ξεκινάει πριν την ηλικία των 14 ετών (ύπουλη έναρξη) αλλά εμφανίζεται στην εφηβεία/νεανική ζωή.
 • Είναι διαταραχή του ύπνου REM.
 • Ως αιτιολογία → Ελαττωματικά επίπεδα Ορεξινών στο ΚΝΣ.

 

Διαφορική Διάγνωση :

 • Υπογλυκαιμία Αποσυνδετικού τύπου διαταραχές
 • Υποθυρεοειδισμός               Υποτασικά επεισόδια
 • Επιληψία  Παροδικά ΑΕΕ
 • Μυοτονική δυστροφία  Συγκοπτικές κρίσεις
 • Ενδοκράνιους όγκους Υπνική παράλυση
 • Διακοπή ΕΨΟ Ψυχικές διαταραχές

 

Θεραπεία : i) Μέτρα προγραμματισμού του ύπνου

 1. ii) TCA’s (Προτριπτιλίνη, Χλωριμιπραμίνη, Δεσιπραμίνη)

iii) SNRI’s (Βελανφαξίνη 75 mg)

 1. iv) Ψυχοδιεγερτικές ουσίες : Μεθυλφαινιδάτη,

Αμφεταμίνη,

Μοδαφινίλη,

Ατομοξετίνη,

Δεξτροαμφεταμίνη

 

 1. Ιδιοπαθής Υπερυπνία και Υποτροπιάζουσα Υπερυπνία :

Χαρακτηρίζεται από υπερβολική υπνηλία και επεισόδια ύπνου κατά την διάρκεια της ημέρας, παρατεταμένη διάρκεια νυχτερινού ύπνου ή υπερβολικό βαθύ ύπνο.

 • Η έναρξη είναι πριν την ηλικία των 25 ετών.
 • Για να τεθεί η διάγνωση, η συμπτωματολογία πρέπει να είναι τουλάχιστον για 6 μήνες.

Σύνδρομο KleineLevine : Χαρακτηρίζεται από επεισόδια υπερυπνίας και υπερφαγίας που επέρχονται περιοδικά.

 

 • Η έναρξη του συνδρόμου είναι κατά την εφηβεία.
 • Αναλογία 4:1 προς άνδρες.
 • Χαρακτηρίζεται από 18-20h ύπνου με αφύπνιση για κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων φαγητού.
 • Πιθανή αυξημένη σεξουαλικότητα, άρση αναστολών, ευερεθιστότητα, επιθετικότητα & διαταραχές προσανατολισμού με ψευδαισθήσεις.
 • Η συχνότητα είναι κατά Μ.Ο. 2 επεισόδια που διαρκούν έως και αρκετές ημέρες ανά έτος ενώ το υπόλοιπο διάστημα το άτομο είναι φυσιολογικό.

 

Πιθανή βλάβη υποθαλάμου και μεταιχμιακού συστήματος.

Διαφορική Διάγνωση :

 1. Ναρκοληψία
 2. Υπνική άπνοια
 3. Ψυχογενή υπερυπνία
 4. Υδροκέφαλος
 5. Ψυχοκινητική επιληψία

 

Θεραπεία : i) Ψυχοδιεγερτικά φάρμακα (Αμφεταμίνες, Μοδαφινίλη & Μεθυλφαινιδάτη)

ii)Λίθιο (υποτροπιάζουσα υπερυπνία)

 

 1. Σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοιας κατά τον ύπνο (OSAS) :

Χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια απόφραξης των ανώτερων αναπνευστικών οδών με μείωση του SpO2.

Κλινική εικόνα : α) Ηχηρό ροχαλητό με άπνοιες

β) Υπέρμετρη υπνηλία κατά την ημέρα

γ) Πρωινή κεφαλαλγία και σύγχυση

δ) Μειωμένη διανοητική απόδοση

ε) Κατάθλιψη & Άγχος

 • Προσβάλλει κυρίως υπέρβαρους άνδρες με αναλογία 2-3:1.
 • Ηλικιακά άνω των 50 ετών.
 • 5% στον γενικό πληθυσμό.
 • Σε γυναίκες η εμφάνιση του OSAS γίνεται μετά την εμμηνόπαυση.
 • Τα απνοϊκά επεισόδια διαρκούν 10-30 sec και επαναλαμβάνονται πολλές φορές την νύχτα ενώ σε βαριές καταστάσεις μπορεί να σημειωθούν και 500 απνοϊκά επεισόδια.
 • Η διάγνωση γίνεται στο εργαστήριο ύπνου με υπνοπολυγράφο και με ωριαία καταγραφή >5 απνοιών διάρκειας >10 seconds ανά ώρα ύπνου ενώ συνεχίζονται οι εργώδεις θωρακικές αναπνευστικές κινήσεις.
 • Σε ύπνο REM.

 

Θεραπεία : α. Εφαρμογή ρινικής μάσκας συνεχούς θετικής πίεσης (CPAP)

β. Διορθωτική χειρουργική ανώτερων αεραγωγών με πλαστική χειρουργική σταφυλής, φάρυγγα & υπερώας.

γ. Συμπεριφορικές παρεμβάσεις (μείωση Σ.Β., διακοπή καπνίσματος, αποφυγή αλκοόλ)

δ. TCA’s (ελαττώνουν τον ύπνο REM)

 

 1. Διαταραχή Νυχτερινών κινήσεων άκρων (Νυχτερινός Μυόκλονος) :

Ορίζεται ως η διαταραχή περιοδικών κινήσεων των άκρων (κυρίως κάτω άκρων). Η διαταραχή είναι χρόνια και συνίσταται σε στερεότυπες, περιοδικές κινήσεις κατά τον ύπνο, οι οποίες οδηγούν σε αϋπνία και υπνηλία κατά την διάρκεια της ημέρας.

 • Καταγεγραμμένα 5 επεισόδια ανά ώρα στον υπνοπολυγράφο.
 • 5% του γενικού πληθυσμού, >55 ετών και προσβάλλει εξίσου και τα 2 φύλα.

 

Αιτιολογία : α. Πιθανή συμμετοχή Ντοπαμινεργικού/Oπιοειδών συστήματος.

β. Λήψη αντικαταθλιπτικών

γ. Απόσυρση από φαρμακευτική αγωγή (αντιεπιληπτικά, βαρβιτουρικά & υπνωτικά)

δ. Κατάχρηση καφεΐνης

ε. Νόσος Parkinson

στ. Μειωμένη τιμή Fe

η. Περιφερική νευροπάθεια

 

Θεραπεία : α. Αντιεπιληπτικά φάρμακα (Γκαμπαπεντίνη, Καρβαμαζεπίνη)

β. Ντοπαμινεργικά φάρμακα (L-dopa, Περγολίδη, Βρωμοκρυπτίνη, Πραμιπεξόλη)

γ. ΒΖΠ (Κλοναζεπάμη, Λοραζεπάμη, Τριαζολάμη, Τεμαζεπάμη)

δ. Οπιοειδή φάρμακα (Μορφίνη, Μεθαδόνη, Οξυκωδόνη, Προποξυφένη)

ε. Συμπληρώματα Fe

 

 1. Διαταραχές Κιρκαδιανού Ρυθμού Ύπνου :

Χαρακτηρίζεται από έλλειψη συγχρονισμού μεταξύ πραγματικού κύκλου ύπνου – εγρήγορσης και του αντίστοιχου επιθυμητού ή κοινωνικά επιβαλλόμενου προγραμματισμού, με αποτέλεσμα την εκδήλωση αϋπνίας ή υπερβολική υπνηλία στην διάρκεια της ημέρας.

 • Ενδογενείς ή εξωγενείς παράγοντες συμβάλλουν στην αιτιοπαθολογία της νόσου.
 • Ενώ η ποιότητα και η αρχιτεκτονική του ύπνου είναι καλή, η χρονική κατανομή του ύπνου εντός στο 24ωρο είναι διαταραγμένη.
 • Είναι καταστάσεις παροδικές και αυτοπεριοριζόμενες.
 • Η προσαρμογή με μετάθεση της ώρας του ύπνου νωρίτερα, είναι πιο δύσκολη από την μετάθεση της ώρας αργότερα.

Κατηγορίες : α. Σύνδρομο απότομης εναλλαγής μεσημβρινών (jet lag)

β. Κυλιόμενο ωράριο εργασίας (night work shift)

γ. Σύνδρομο προώθησης ή καθυστέρησης της φάσης του ύπνου

δ. Αποδιοργανωμένος κύκλος ύπνου – εγρήγορσης

ε. Μη 24ωρος ρυθμός ύπνου – εγρήγορσης

Θεραπεία : i) Μεθοδική επαναβηματοδότηση/Επαναπρογραμματισμός ύπνου

 1. ii) Φωτοθεραπεία

iii) Μελατονίνη (Ορμόνη επίφυσης)

 ΠΑΡΑΫΠΝΙΕΣ

Ορισμός : Ανεπιθύμητα φαινόμενα και διαταραχές συμπεριφοράς που παρεμβαίνουν στην διαδικασία του ύπνου.

Ταξινόμηση : 1) Διαταραχές σε REM

2) Διαταραχές σε μη-REM

3) Μεικτού τύπου Παραϋπνίες

 1. Διαταραχή υπνοβασίας :

Χαρακτηρίζεται από συνύπαρξη ύπνου (μειωμένο συνειδησιακό επίπεδο, μειωμένη απαντητικότητα σε ερεθίσματα) και εγρήγορσης φαινόμενα (έγερση από το κρεβάτι, βάδιση & συντεταγμένες κινήσεις).

 • 1-6% στον γενικό πληθυσμό στην παιδική ηλικία και κυρίως σε αγόρια.
 • Πρέπει να γίνει αποκλεισμός βλάβης του ΚΝΣ εάν εμφανιστεί σε ενήλικη ζωή.

*****Να γίνει περιγραφή της υπνοβασίας*****

 • Μικρής διάρκειας επεισόδια και έπειτα αμνησία του επεισοδίου.
 • Η συχνότητα κυμαίνεται από 1 επεισόδιο ανά μήνα έως και καθημερινές προσβολές.
 • Εκδήλωση σε μη-REM ύπνο (3-4 stage =⅓ νύχτας)
 • Για να τεθεί διάγνωση πρέπει να υπάρχει 1 επεισόδιο καθημερινά για 1 μήνα.

 

Διαφορική Διάγνωση : α. Νυχτερινοί τρόμοι

β. Νυχτερινές κρίσεις πανικού

γ. Αποφρακτική υπνική άπνοια

δ. Στέρηση ύπνου

ε. Άλλες Παραϋπνίες

 

 1. Διαταραχή Νυχτερινών Τρόμων :

Χαρακτηρίζεται από αιφνίδια έγερση που συνοδεύεται από δυνατές κραυγές αγωνίας, έντονο άγχος και αυτονομική δραστηριότητα.

 • Κατά την έγερση ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται σε εξωτερικά ερεθίσματα και εάν αφυπνισθεί είναι αποπροσανατολισμένος και συγχυτικός.
 • Συνήθως δεν υπάρχει ανάμνηση του επεισοδίου.
 • Εκδηλώνεται σε φάση μη-REM ύπνου (στην 1η-2η ώρα του ύπνου).
 • 1-6% σε γενικό πληθυσμό, κυρίως σε αγόρια (3% σε παιδιά).

Διαφορική Διάγνωση : α. Εφιάλτες

β. Επιληπτικές κρίσεις

γ. Νυχτερινές κρίσεις πανικού.

Θεραπεία :  Έγερση 1-2 ώρες μετά την έναρξη του ύπνου.

 

 1.  Διαταραχή Εφιαλτών :

Χαρακτηρίζεται από μακράς διάρκειας τρομακτικό όνειρο με το οποίο το άτομο ξυπνάει φοβισμένο και με λεπτομερή ανάμνηση του.

 • 1% του γενικού πληθυσμού με συχνούς εφιάλτες και με υπεροχή των γυναικών έναντι των ανδρών 2-4:1.
 • Εκδηλώνεται σε φάση REM του ύπνου κυρίως κατά το 2ο ήμισυ.

Αιτιολογία : α. Ψυχοπιεστικά γεγονότα

β. Ντοπαμινεργικά φάρμακα

γ. B-blockers

δ. Σχιζότυπη – Σχιζοειδής – Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας

 

Θεραπεία : α. Ψυχοθεραπεία

β. ΒΖΠ

 

 1. Διαταραχή Συμπεριφοράς κατά τον ύπνο REM :

Χαρακτηρίζεται από περιστασιακή αναστολή της φυσιολογικής απώλειας της ηλεκτρομυογραφικά καταγραφόμενης μυϊκής ατονίας κατά τον ύπνο REM και εμφάνιση συντεταγμένης κινητικής δραστηριότητας (συχνά βίαιης) με παράλληλη ονειρική δραστηριότητα.

 • 0,5% στον γενικό πληθυσμό, κυρίως σε ηλικιωμένους.
 • Μέση ηλικία έναρξης είναι η 6η-7η δεκαετία και η πορεία είναι χρόνια και προϊούσα.
 • Η αφύπνιση είναι άμεση με πλήρης ανάμνηση του ονείρου εάν υπάρχει.
 • Από 1 επεισόδιο τον μήνα έως και πολλαπλά επεισόδια κατά την διάρκεια της νύχτας.
 • Πιθανότατα είναι Ιδιοπαθής με πρόδρομη συμπτωματολογία για :

α. Νόσος Parkinson (⅓ εκδηλώνουν την νόσο)

β. Νόσος Alzheimer

γ. Άνοια με Σωμάτια Lewy

δ. Τοξίκωση

ε. Έλαιο-γεφυρο-παρεγκεφαλιδική εκφύλιση.

Διαφορική Διάγνωση : α. Συγχυτικές αφυπνίσεις

β. Υπνοβασία

γ. Νυχτερινοί τρόμοι

δ. Αποσυνδετική διαταραχή

ε. Νυχτερινές επιληπτικές κρίσεις

 

Θεραπεία : i) Κλοναζεπάμη                       vii) MAOI

 1. ii) Καρβαμαζεπίνη viii) Πραμιπεξόλη & Δονεπεζίλη

iii) Μελατονίνη

 1. iv) Γκαμπαπεντίνη
 2. v) Κλονιδίνη
 3. vi) TCA’s

 

 1. Λοιπές Παραϋπνίες :
 1. Αφυπνίσεις σε κατάσταση σύγχυσης
 2. Τινάγματα κάτω άκρων
 3. Υπνολαλία
 4. Νυχτερινές κράμπες
 5. Υπνική παράλυση
 6. Ατελείς ή επώδυνες στύσεις κατά τον ύπνο
 7. Τριγμός οδόντων
 8. Νυχτερινή ενούρηση
 9. Σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου βρεφών

 

 • Η διαταραχή του ύπνου θεωρείται βασικό σύμπτωμα των συναισθηματικών διαταραχών και των αγχώδων διαταραχών.
 • Στην Σχιζοφρένεια η αϋπνία αποτελεί βασικό σύμπτωμα κυρίως κατά την διάρκεια των οξέων ψυχωσικών επεισοδίων και κατά την έξαρση της ψυχωσικής συμπτωματολογίας.
 • Οι ενήλικοι υπνοβάτες εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά ψυχοπαθολογίας (ιδιαίτερα συναισθηματικές διαταραχές) από ότι τον γενικό πληθυσμό.
 • Η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών επιδρά σημαντικά στον ύπνο, τόσο κατά την φάση της κατάχρησης όσο και κατά της απόσυρσης και τις περιόδους αποχής.
Phone: 6974644557
Fax: 2831100473
Τ.Κ. 74133
Λεωφ. Κουντουριώτη 158 & Γ. Χορτάτζη, Ρέθυμνο