1) Αποσυνδετικού τύπου Αμνησία (Ψυχογενής Αμνησία) : Ύπαρξη ενός ή περισσότερων επεισοδίων αδυναμίας ανάκλησης σημαντικών πληροφοριών  (προσωπικές πληροφορίες ακόμα και στοιχεία της ταυτότητας του ασθενούς) που συνήθως έχουν τραυματικό ή αγχογόνο περιεχόμενο για τον ασθενή.

 • Άτομο συγκεχυμένο ή μπερδεμένο, δεν μπορεί να ανακαλέσει σημαντικές πληροφορίες της ζωής του και στοιχεία της ταυτότητας του.
 • Η αμνησία εμφανίζεται απότομα και διαρκεί από λεπτά ως και ημέρες (79% διάρκεια κάτω από εβδομάδα).
 • Συναντάται μετά από φυσικές καταστροφές, πολέμους, ψυχοκοινωνικές εντάσεις.

2) Αποσυνδετικού τύπου Φυγή : Χαρακτηρίζεται από αμνησία με αδυναμία ανάκλησης παρελθόντος και υιοθέτηση νέας ταυτότητας καθ’ολοκληρίαν ή μερικώς.

 • Αφορά σε ξαφνικό, αναπάντεχο ταξίδι με διάρκεια έως και μήνες.
 • Μετά από φυσικές καταστροφές, πολέμους, προσωπικές απώλειες και αγχογόνα γεγονότα.

Διαφορική Διάγνωση : Όγκος εγκεφάλου

Ενδοκρανιακές κακώσεις

Άνοιες

Εξάρτηση & Κατάχρηση από αλκοόλ/Ουσίες

Προσποίηση (σύνδρομο Munchausen)

Θεραπεία : Ύπνωση και συνέντευξη με Αμοβαρβιτάλη.

3) Αποσυνδετική Διαταραχή Ταυτότητας : Χρόνια διαταραχή της οποίας η αιτιολογία σχετίζεται με ψυχοτραυματικό γεγονός παιδικής ηλικίας και αφορά σε σωματική και πιθανή σεξουαλική κακοποίηση.

Εμφάνιση 2 ή περισσοτέρων διαφορετικών διάκριτων προσωπικοτήτων (συνήθως ο αριθμός κυμαίνεται από 5 – 10 και η κάθε μια ξεχωριστά προσδιορίζει την εκάστοτε συμπεριφορά του ατόμου).

 • 0,5-2% των κλινικών περιστατικών.
 • Πλειονότητα οι γυναίκες.
 • Έναρξη σε όψιμη εφηβεία & πρώιμη ενηλικίωση.
 • Περισσότερο σε συγγενείς 1ου βαθμού με κληρονομικό αναμνηστικό.
 • Κατά την διάρκεια της συνέντευξης ο ασθενής μιλάει σε πληθυντικό (εμείς).
 • Η διάγνωση τίθεται εφόσον : i) Αμνησία ατόμου για κάποιες χρονικές περιόδους,
 1. ii) 2 τουλάχιστον ξεχωριστές προσωπικότητες.

Κλινικά χαρακτηριστικά :

 • H Αρχική προσωπικότητα δεν είναι ενήμερη για τις άλλες προσωπικότητες.
 • Κάθε μια ξεχωριστά έχει δική της αντίληψη, συμπεριφορά και το πως συμπεριφέρεται στο περιβάλλον.
 • Η μετάπτωση από την μια στην άλλη προσωπικότητα γίνεται αιφνίδια μετά από κάποιο ψυχοπιεστικό γεγονός.
 • Η εκάστοτε προσωπικότητα λαμβάνει την θέση της άλλης παράγοντας επιτακτικές ακουστικές ψευδαισθήσεις.
 • Ο ασθενής παρουσιάζει διαστρεβλωμένη αντίληψη του χρόνου και μνημονικά κενά.
 • Σημειώσεις και γραπτά κείμενα της εκάστοτε προσωπικότητας, ο ασθενής αδυνατεί να τα αναγνωρίσει.

 

Διαφορική διάγνωση : Σχιζοφρένεια

Διπολική Διαταραχή

Υπόκριση

Προσποιητή Διαταραχή

Οριακή διαταραχή προσωπικότητας

Θεραπεία :

Στόχος της θεραπείας είναι να συνθέσει τις διαφορετικές προσωπικότητες σε έναν ολοκληρωμένο εαυτό, μέσω της συμφιλίωσης των διαφορετικών συναισθημάτων.

 1. Εναισθητικού τύπου ψυχοθεραπεία (δραματοθεραπεία, εικαστική θεραπεία).
 2. Υπνοθεραπεία.

 

4) Διαταραχή Αποπροσωποίησης : Χαρακτηρίζεται από επίμονα και επαναλαμβανόμενα επεισόδια μεταβολής αντίληψης του εαυτού σε βαθμό που η αίσθηση του ατόμου χάνεται προσωρινά.

 • Το άτομο έχει την αίσθηση ονειρικής κατάστασης (αποχωρισμένος από εαυτόν και σώμα) ενώ γνωρίζει ότι τα συμπτώματα δεν είναι πραγματικά.
 • Δυστονικά προς το Εγώ.
 • Πλειονότητα οι γυναίκες και σπάνια έναρξη άνω των 40 ετών.

Αιτιολογία : i) Νευρολογικές Διαταραχές

 1. ii) Συστηματικές Διαταραχές

iii) Ψυχικές Διαταραχές

 1. iv) Κατάχρηση & Εξάρτηση από Αλκοόλ
 2. v) Κατάχρηση & Εξάρτηση από Ουσίες (Βαρβιτουρικά, ΒΖΔ, Σκοπολαμίνη, Μαριχουάνα & κάθε ψευδαισθησιογόνος ουσία)

Διαφορική Διάγνωση : Συναισθηματικές Διαταραχές

Σχιζοφρένεια

Όγκοι εγκεφάλου

Κατάχρηση & Εξάρτηση Ουσιών

Κλινική εικόνα :

 • Αλλοιωμένη αντίληψη χρόνου και χώρου.
 • Αίσθημα μεταβολής του ατόμου (άκρα τα οποία μεγαλώνουν ή μικραίνουν).
 • Το άτομο νιώθει απόμακρο ή αποξενωμένο από τον εαυτό του (σαν “εξωτερικός παρατηρητής”).

Διαφορική Διάγνωση : Διαταραχές της διάθεσης

Σχιζοφρένεια

Αγχώδεις Διαταραχές

Αποσυνδετική διαταραχή της ταυτότητας

Εξάρτηση από χρήση ουσιών

Κακώσεις & Όγκοι εγκεφάλου

Ανεπιθύμητες παρενέργειες φαρμάκων

5) Αποσυνδετική Διαταραχή NOS : Δεν πληρούν κριτήρια για τις παραπάνω διαταραχές. Το επικρατούν σύμπτωμα είναι αποσυνδετικό αλλά δεν πληρεί άλλα κριτήρια όπως άνωθεν.

Ο ασθενής ΔΕΝ παρουσιάζει αμνησία σημαντικών πληροφοριών της ταυτότητας του.

 1. i) Σύνδρομο Ganser (βλέπε Σύνδρομα)
 2. ii) Αποσυνδετικές καταστάσεις (άτομα με έντονο πειθαναγκασμό ”πλύση εγκεφάλου”)

iii) Αποσυνδετική Εκστατική Διαταραχή (Αμόκ & pibloktoq)

 1. iv) Σύνδρομο Ανάκτησης της μνήμης (ανάκληση και αναβίωση επώδυνου γεγονότος κατά την διάρκεια ύπνωσης ή ψυχοθεραπείας)
Phone: 6974644557
Fax: 2831100473
Τ.Κ. 74133
Λεωφ. Κουντουριώτη 158 & Γ. Χορτάτζη, Ρέθυμνο