• Ανά 4-5 περιστατικά τύπου Alzheimer, το ένα αντιστοιχεί σε Άνοια με σωμάτια Lewy.
 • Υπάρχει μεγάλο διαγνωστικό πρόβλημα και εκτιμάται ότι 1 στα 3 περιστατικά διαγιγνώσκεται. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην φαρμακευτική αγωγή λόγω λανθάνουσας διάγνωσης.

Θεραπευτικοί στόχοι : 1. Γνωσιακή λειτουργία

 1. Ψυχιατρικά συμπτώματα
 2. Διαταραχές αυτόνομου
 3. Διαταραχές ύπνου
 4. Κίνηση
 • Ο ασθενής με Άνοια με σωμάτια Lewy έχει υπερευαισθησία στην Αντιψυχωσική αγωγή και εμφανίζει ψυχωσική εικόνα από λήψη αντιπαρκινσονικών φαρμάκων.

Κλινική εικόνα – 1. Διαταραχή προσοχής

 1. Διαταραχή οπτικό-χωρητικής αντίληψης
 2. Διαταραχή εκτελεστικών λειτουργιών
 3. Παρουσία Παρκινσονισμού
 4. Παρουσία οπτικών ψευδαισθήσεων

Διάγνωση τίθεται μέσω SPECT/DAT SCAN : 1. Υπο-άρδευση ινιακών περιοχών

 1. Απώλεια Ντοπαμινεργικής μεταβίβασης στα βασικά γάγγλια

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΟΙΩΝ (ΤΩΝ ΑΝΩΘΕΝ ΚΥΡΙΩΣ)

 1. Μέτρα καθημερινής υγιεινής
 2. Μέτρα για αντιμετώπιση παθολογικών ευρημάτων
 3. Μη φαρμακευτική αντιμετώπιση με Αντιχολινεργικά
 4. Προσοχή σε χορήγηση ΑΨ αγωγής
 5. Για την αντιμετώπιση των γνωστικών ελλειμμάτων → α. Μεμαντίνη (EBIXA) β. Αναστολείς AchE

Επίσης, χορήγηση Φ.Α. με :

– Δονεπεζίλη (ARICEPT)

– Ριβαστιγμίνη (EXELON)

– Γαλανταμίνη (REMINYL)

– Τακρίνη (TAGRINE)

– Χιουπερζίνη Α

Για ήπιες – μέσης μορφής τύπου άνοιας Alzheimer

***Ταξινόμηση Ανοιών αναλόγως Αιτιολογίας***

 1. Άνοια επί νόσου Alzheimer
 2. Άνοια επί νόσου Parkinson
 3. Άνοια επί νόσου Huntington
 4. Άνοια επί νόσου AIDS
 5. Άνοια επί νόσου τοξικών ουσιών
 6. Άνοια επί νόσου Creutzfeldt – Jacob
 7. Νόσος του Pick
 8. Άνοια με σωμάτια Lewy
 9. Αγγειακή άνοια
 10. Άνοια από ΚΕΚ
 11. Προοδευτική υπερπυρηνική παράλυση
 12. Άνοια από άλλες παθολογικές καταστάσεις

***Ταξινόμηση Ανοιών αναλόγως Νευροψυχοπαθολογίας***

 1. Φλοιώδης Άνοιες :

1.1. Διαταραχή ανώτερων νοητικών λειτουργιών όπως

– Λόγος

– Μνήμη

Πορεία: Μη αναστρέψιμη

– Κρίση

– Προσανατολισμός

– Εναισθησία

1.2. Στην αρχή της νόσου ο ασθενής έχει – Επιμελημμένη εμφάνιση

– Ήπια λειτουργικότητα

– Φυσιολογική βάδιση/φώνηση

**Νόσος Alzheimer, Νόσος Pick

 1. Υποφλοιώδης Άνοιες :

2.1. Παραμελημένη εμφάνιση

2.2. Μειωμένη λειτουργικότητα

2.3. Διαταραχές βάδισης/φώνησης (χορεία, τρόμος, δυστονία)

Πορεία : Μη αναστρέψιμη

 ** Νόσος Parkinson, Νόσος Huntington, Νόσος Wilson, AIDS, Kuru, Προϊούσα Υπερπυρηνική παράλυση

 1. Μεικτές Άνοιες :

3.1. Στοιχεία φλοιώδους & υποφλοιώδους άνοιας.

Πορεία: Αναστρέψιμη & μη-αναστρέψιμη

Phone: 6974644557
Fax: 2831100473
Τ.Κ. 74133
Λεωφ. Κουντουριώτη 158 & Γ. Χορτάτζη, Ρέθυμνο