• Η νόσος Alzheimer είναι η κλασσικότερη εκφυλιστική νόσος (2/3 των Ανοιών).
  • Προοδευτική προσβολή νοητικών λειτουργιών η οποία οδηγεί σε Άνοια (7η-8η Δεκαετία).
  • Ο ασθενής οδηγείται σε τελικό στάδιο Άνοιας σε 2-10 έτη από την διάγνωση της και το προσδόκιμο ζωής είναι 8.5 ετών.

Ταξινόμηση : – Σποραδική (> 65 ετών) και είναι η πιο διαδεδομένη μορφή Άνοιας

– Οικογενής (< 45-60 ετών) είναι πιο σπάνια μορφή Άνοιας

Στοιχεία : – Προοδευτική ατροφία του εγκεφάλου (μακροσκοπικά)

– Μείωση συνολικού όγκου φαιάς ουσίας

– Αύξηση όγκου πλαγίων κοιλιών

– Αύξηση όγκου κοιλιών

– Αύξηση όγκου ΕΝΥ

Σε πρώιμη φάση της νόσου Alzheimer υπάρχει ατροφία στην Οσφρητική περιοχή και στον Ιππόκαμπο με συνέπεια διαταραχές στην μνήμη.

Νευροπαθολογικά ευρήματα : 1. Παρουσία γεροντικών = αμυλοειδών πλακών στον εξωκυττάριο χώρο

  1. Παρουσία νευροϊνιδιακών πλεγμάτων στο εσωτερικό των εκφυλιζόμενων νευρώνων (tau protein)
  2. Απώλεια νευρικών κυττάρων
  3. Ενεργοποίηση της Γλοίας

5.Εκφυλισμός του πυρήνα Maynert το οποίο οδηγεί σε                            έλλειψη Ακετυλχολίνης

 

(Γεροντικές πλάκες = Αμυλοειδής πλάκες)

  • Οι Αμυλοειδής πλάκες είναι σφαιρικές δομές 15-20 μm με κέντρο πλούσιο σε β-πρωτεΐνη του αμυλοειδούς.
  • Οι διαταραχές στον μεταβολισμό της πρόδρομης μορφής του β-αμυλοειδούς, της ΑΡΡ, ή η αποικοδόμηση του β-αμυλοειδούς, παίζουν σημαντικό ρόλο στην δημιουργία των αμυλοειδών πλακών.

Αιτιοπαθογενετικοί παράγοντες : Μεταλλαγή σε Χρωμόσωμα 1,14,19 (σποραδική μορφή Άνοιας), 21.

Διαφορική Διάγνωση :

– Άλλης μορφής Άνοια  – Υπερασβεστιαιμία

– Υδροκέφαλος              – Έλλειψη Βιταμίνης Β12

– Υποθυρεοειδισμός     – Έλλειψη Fe

– Ντελίριο                        – Ψευδοάνοια

Διάγνωση τίθεται με : 1. Ευρήματα από MRI (μείωση του Ιππόκαμπου)

  1. Ιστοπαθολογικά ευρήματα
  2. Γνωσιακά ελλείμματα (αδυναμία μάθησης νέων πληροφοριών, διαταραχές μνήμης)
  3. Διαταραχές νοητικών λειτουργιών (αφασία, απραξία. αγνωσία, διατ/χή εκτελεστικής λειτουργίας)

Εξέταση ούρων για την νόσο Alzheimer :

Αφορά στην εξέταση των επιπέδων της νευρονηματώδους πρωτεΐνης στα ούρα, που θεωρείται βιολογικός δείκτης για την νόσο Alzheimer. Η πρωτεΐνη βρίσκεται στον εγκεφαλικό ιστό, στα ούρα και στο ΕΝΥ. Η εξέταση γίνεται με λήψη 50 ml πρωινών ούρων και το αποτέλεσμα αναμένεται εντός εβδομάδος. Εάν υπάρχουν 18 μονάδες και > στα ούρα, η εξέταση είναι παθολογική. Παρουσιάζει ευαισθησία άνω του 80% και ειδικότητα άνω του 90%. Χρήσιμη μέθοδος για την πρώιμη διάγνωση της νόσου Alzheimer.

Phone: 6974644557
Fax: 2831100473
Τ.Κ. 74133
Λεωφ. Κουντουριώτη 158 & Γ. Χορτάτζη, Ρέθυμνο