• Η Αγγειακή Άνοια είναι η σε συχνότητα και οφείλεται σε πολλαπλή προσβολή εγκεφαλικών αγγείων.
  • Πρώτα προσβάλλονται τα μικρά αγγεία και έπειτα τα μεσαία αγγεία τα οποία αποφράσσονται και προκαλούν πολλαπλές παρεγχυματικές βλάβες (έμφρακτα) κατανεμημένα διάχυτα στον εγκέφαλο.

Αιτιολογία : – Αρτηριοσκληρυντικές πλάκες

– Περιφερικοί Θρόμβοι

  • Η Άνοια Binswanger (υποφλοιώδης αρτηριοσκληρωτική εγκεφαλοπάθεια) χαρακτηρίζεται από μικρά πολλαπλά έμφρακτα στην λευκή ουσία του εγκεφάλου.

Επιπολασμός : – 15-30% των Aνοϊκών ασθενών

– 60-70 ετών κυρίως σε άνδρες

  • Ως παράγοντες κινδύνου αναφέρονται η Αρτηριακή υπέρταση και τα καρδιαγγειακά προβλήματα.

Κλινική εικόνα :

  1. Γνωσιακά ελλείμματα (έκπτωση μάθησης & ανάκλησης νέων πληροφοριών)
  2. Διαταραχές νοητικών λειτουργιών (αφασία, απραξία. αγνωσία, διατ/χή εκτελεστικής λειτουργίας)
  3. Σημαντική έκπτωση της κοινωνικής και επαγγελματικής λειτουργικότητας.
  4. Εστιακά νευρολογικά συμπτώματα και σημεία.
Phone: 6974644557
Fax: 2831100473
Τ.Κ. 74133
Λεωφ. Κουντουριώτη 158 & Γ. Χορτάτζη, Ρέθυμνο